Het project

Diversity Now! is een project geleid door BRUXEO, UNIPSO en UDES. Ons doel bestaat erin diversiteit en inclusie te bevorderen op de werkvloer in sociale ondernemingen in België, Frankrijk en Europa.

Illu03

Diversiteit

Diversiteit is het geheel van onze zichtbare en onzichtbare eigenschappen die van ieder van ons een uniek persoon maken. Een diverse werkplek bestaat uit werknemers (m/v) met verschillende eigenschappen. Sommige daarvan zijn zichtbaar, zoals geslacht, afkomst, volksgroep, leeftijd. Andere zijn minder zichtbaar, zoals persoonlijkheid, sociaaleconomische achtergrond, seksuele geaardheid of politieke en religieuze overtuigingen.

Inclusie

Inclusie, dat zijn de mentaliteit, de wil en de vaardigheden die ons in staat stellen alle aspecten van onze diversiteit te begrijpen, te waarderen en te benutten. Een inclusieve werkplek omarmt individuele verschillen door een gevoel van samenhorigheid en respect voor iedereen te creëren. Elke werknemer (m/v) voelt zich gewaardeerd, welkom, geïntegreerd in en deel van het personeel.

Sociale ondernemingen

Brussel

Brussels - 16_ totale werkgelegenheid

Wallonië

Frankrijk

Frankrijk - 10,5% totale werkgelegenheid

Wij handelen op 3 niveaus :

Bewustmaking

van kaderleden en directies evenals het aanreiken van hulpmiddelen om inclusief management op een duurzame manier te installeren.

Opleiding

van kaderleden en directies via de invoering van een module “diversiteits- en inclusiemanager”.

Een netwerk creëren

van de diversiteitsmanagers en -deskundigen en de organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van discriminatie op de werkplek.

Het consortium

Het consortium bestaat uit 3 partners: BRUXEO, UNIPSO, UDES, die stuk voor stuk een confederatie van sociale werkgevers zijn, respectievelijk in Brussel, in Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel en, tot slot, in Frankrijk.