Opleiding

BEDRIJFSBEZOEK : het ontdekken van goede praktijken op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DGI)

NETWERK – Co-solving workshop Brussel

Het doel van deze co-solving workshop is om vragen uit te wisselen en ervaringen te delen over situaties die verband houden met het beheer van diversiteit en inclusie.

EUROPESE CONFERENTIE – Naar meer diverse en inclusieve werkplekken in sociale ondernemingen

Een dag om ideeën en ervaringen uit te wisselen over de uitdagingen van diversiteit en inclusie in sociale ondernemingen.

OPLEIDING – Diversiteits en inclusiemanager Brussel

Een unieke opleiding voor leidinggevenden en kaderleden van ondernemingen in de non-profitsector, om uw vaardigheden te versterken en u te professionaliseren inzake diversiteits- en inclusiebeheer.

OPLEIDING – Diversiteits- en inclusiemanager Namen

Een unieke opleiding voor leidinggevenden en kaderleden van ondernemingen in de non-profitsector, om uw vaardigheden te versterken en u te professionaliseren inzake diversiteits- en inclusiebeheer.